Reports

PYPA Gender Study Report.

PYPA – Program for Young Politicians in Africa

KIC leder Program for Young Politicians in Africa (PYPA) som är det största program­met inom det partianknutna bistån­det i Sve­rige. PYPA är ett tvärpolitisk, regionalt le­dar­skapsprogram för unga politiker från

EWIP – Empowering Women in Politics

Empowering Women in Politics (EWIP) är ett flerpartiprogram som syftar till att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken i fyra afrikanska länder söder om Sahara, nämligen; Kenya, Uganda, Burkina

PAOLA

PAOLA Sedan 2019 genomför KIC programmet PAOLA (Partianknutna organisationers Latinamerika program), i samarbete med Olof Palmes internationella center (OPC) som leder programmet, Svenskt internationellt liberalt center (Silc) och deras partnerorganisationer