KIC – Kristdemokratiskt Internationellt Center arbetar för demokrati genom att stärka politiska partier, politiker, civilsamhälle och fria och oberoende medier runt om i världen. I mer än 20 år har KIC bidragit till att bryta informationsmonopol i diktaturer, stärkt unga politiker och utvecklat nätverk för att stärka kvinnliga politiker.

Bakgrund 

KIC bildades 2005 och tog då över efter Kristdemokraternas råd för demokrati och utveckling. Organisationens medlemmar består av Kristdemokraterna och de associerade förbunden och bedriver verksamhet med bland annat det partianknutna stöd som KIC söker genom Sida, ett stöd som styrs av regeringens särskilda strategi för demokratistöd genom partianknutna organisationer.

Denna form av utvecklingssamarbete som initierades av Alf Svensson under hans tid som biståndsminister. Därutöver bedriver KIC annan verksamhet, bidrar i debatten om demokrati och utveckling och har ett brett nätverk av demokratikämpar runt om i världen.

Kansliet finns i Stockholm med kontor i Gamla stan och verksamhet bedrivs i Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Vi jobbar nära flera andra politiska stiftelser både i Sverige och internationellt.

Kontakta oss om du vill hjälpa oss att stödja förändring och en mer demokratisk

Läs mer om våra program under här