KIC Sweden

Om KIC

Välkommen till KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. Vi driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. Det gör vi bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar vi demokratirörelser som befinner sig i opposition.

KIC:s främsta inriktning är att stötta marginaliserade grupper inom politiken. Det betyder att vi framför allt arbetar med att stärka kvinnor och ungdomar, bland annat genom utbildning i frågor som rör demokrati, ideologi och jämställdhet.

Kristdemokraternas biståndsverksamhet sträcker sig tillbaka till år 1995 då den tidigare biståndsministern, tillika partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson införde partianknutet bistånd i Sverige. De första åren kom Kristdemokraternas bistånd att fördelas av partiet inom ramen för Rådet för Demokrati och utveckling.

År 2005 startade organisationen KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. Medlemmar i KIC är Kristdemokraterna och dess associerade förbund. KIC:s styrelse består av ledamöter som nominerats av medlemsorganisationerna.

Till KIC hör också nätverket KIC vänner. Den som på något sätt vill bidra till KIC:s verksamhet eller engagera sig i arbetet är välkommen att gå med i KIC vänner. Medlemmar är allt ifrån enskilda personer till lokalavdelningar och distrikt. Genom medlemsavgiften är man med och bidrar ekonomiskt och har man särskild kunskap inom till exempel ett geografiskt område, eller kan ett språk som efterfrågas, kan man få åka ut som volontär för KIC. Volontärsresor ordnas varje år och är ett bra sätt för den som är intresserad av KIC:s biståndsverksamhet att lära sig mer.

KIC arrangerar även seminarier och publicerar skrifter och böcker som behandlar aktuella internationella frågor.

Sök