KIC Sweden

Välkommen till KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. 

KIC är en partianknuten organisation som arbetar för att stärka demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Vi driver programverksamhet Östeuropa, Afrika och i Latinamerika. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. I flera länder arbetar KIC för att stärka flerpartisystem med särskilt fokus på ungdomar och kvinnor. För att följa mer av vårt arbete så rekommenderar vi vår Facebooksida via länken nedan.

KIC lanserar rapport över utmaningar för kvinnors deltagande och befordran i politiska partier.

Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade såväl i valda församlingar som i politiska partier. Fördomar om kvinnors förmåga, stereotyper om vilka som är ledare och diskriminering är flera orsaker till det.

Partierna har i många fall inte vidtagit de åtgärder som behövs för att brygga klyftan mellan män och kvinnor vad gäller representation. Detta bekräftades i den studie som KIC genomfört och vars slutsatser beskrivs i ” Challenges for Women’s Participation and Promotion in Political Parties in Uganda and Zambia”

När det gäller politisk infrastruktur är bristen på kampanjpengar för kvinnor, brist på utbildning och mentorskap för kvinnor samt brist på jämställdhet mellan könen vid val av kampanjagenter för de politiska partierna de främsta hindren för kvinnors meningsfulla deltagande i politiken enligt deltagarna i studien.

Ingen av de sex politiska partierna som ingick i studien i Uganda hade en jämställdhetspolicy. Kvinnor i de politiska partier förväxlade ofta enstaka bestämmelser som främjade jämställdhet (t.ex. kvotering av ledarpositioner) med en jämställdhetspolicy. Även när sådana bestämmelser fanns genomfördes de inte fullt ut. Läs mer Gender Study Report

Studien lanseras i Uganda den 25 augusti kl. 13-15 svensk tid. Du kan följa den streamad via Program for Young Policitian’s Facebook-sida

https://www.facebook.com/groups/264952960283517/

Kristdemokratiskt Internationellt Center söker en praktikant för höstterminen 2020.

Vi söker dig som är i slutet av din utbildning och som i framtiden vill jobba i en internationell miljö inom bistånd och internationella relationer. Praktikens omfattning kan utformas i dialog med den sökande. Det är möjligt att kombinera praktiken med studier eller ingå som moment i utbildningen om ditt universitet erbjuder detta. Du bör sympatisera med de grundläggande kristdemokratiska värderingarna och ha ett brinnande intresse för utrikes- och biståndspolitik.

Vi söker dig som är beredd att biträda programansvariga och generalsekreteraren i arbetet på kansliet och med partners, i syfte att lära dig nya saker i relation till din utbildning. Det kan handla om att bidra i den löpande handläggningen av insatser, i informationsarbetet eller i arbetet relaterat till KIC:s styrelse. Resor kan förekomma.

Vi söker dig som har goda kunskaper i engelska, kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är självständig, flexibel och stresstålig. Kunskaper i andra språk, såsom exempelvis spanska och ryska, är meriterande.

Vi söker dig som har goda kunskaper i engelska, kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är självständig, flexibel och stresstålig. Kunskaper i andra språk, såsom exempelvis spanska och ryska, är meriterande.

Läs mer och ansök

 

KIC på Facebook

25 år efter Beijing

Förutfattade meningar och diskriminering är fortfarande bland de främsta hinder för kvinnors deltagande inom politiska partier runt om i världen. KIC har publicerat en rapport om utmaningar för kvinnors deltagande och befordran inom politiska partier i Uganda och Zambia för att kasta ytterligare ljus över situationen.

Läs rapporten

 

PYPA: Program for Young Politicians in Africa

Programmet för unga politiker i Afrika är KIC:s största biståndsprogram som KIC leder tillsammans med Centerns internationella stiftelse, CIS och Palmecentret, OPC. Det består av 12 programländer i tre regioner, Östafrika, Västafrika och södra Afrika.

EWIP: Empowering Women in Politics

Empowering Women in Politics (EWIP) är ett flerpartiprogram som syftar till att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken i fyra afrikanska länder söder om Sahara, nämligen; Kenya, Uganda, Burkina Faso och Cote d ’Ivoire.

Läs mer