KIC Sweden

 

Välkommen till KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. 

 

KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. Vi driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. Det gör vi bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar vi demokratirörelser som befinner sig i opposition.

En fars kallad folkomröstning

www.oswaldopaya.org

Den 24 februari går det kubanska folket till val om en ny konstitution. Den nya konstitutionen kommer att ge rättsligt stöd till de ekonomiska reformer som den förre presidenten, Raul Castro, inledde. Presidentposten återinförs (nuvarande statschef är Statsrådets ordförande) och dennes mandatperiod begränsas till tio år, och skapandet av en premiärminister föreslås. Kommunistpartiet förblir dock samhällets och statens ”högsta ledande kraft”. Med anledning av folkomröstningen publicerar KIC en text av Regis Iglesias, talesperson för den kristdemokratiska rörelsen MCL. Tidigare politisk fånge.

Läs mer »

Kubas kristdemokrater Eduardo Cardet

Eduardo Cardet flyttades den 1a februari till ett fångläger nära ”Cuba Sí” -fängelset, med en fängelseregim som i kubansk fängelseterminologi anses vara ”minimal” med besök varannan vecka och möjlighet att arbeta i fängelset. Hans hälsa rapporteras som acceptabel.

Läs mer »

Pengar inom politiken

Workshopsen var inte bara en möjlighet att nätverka över årsgrupper inom PYPA utan också en plattform för att dela med sig av erfarenheter inom ämnet och skapa en gemensam medvetenhet om problemets omfattning. Under workshopen delade deltagarna med sig av och kom överens om strategier för att hantera pengar inom politiken som ett hinder för ungdomars fulla deltagande i styrningen av deras respektive partier och länder. Unga har enastående potential och KIC bidrar till att utbilda informerade och skickliga ungdomsledare som i sin tur kan erbjuda värdebaserat ledarskap till sina respektive politiska partier.

Läs mer »

 

KIC på Facebook

Rätt att nå sin fulla potential

ratt_att_na_sin_fulla_potential_miniDetta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant.

(Henrik Ehrenberg)

Läs mer

PYPA: Program for Young Politicians in Africa

Programmet för unga politiker i Afrika är KIC:s största biståndsprogram som KIC leder tillsammans med Centerns internationella stiftelse, CIS och Palmecentret, OPC. Det består av 12 programländer i tre regioner, Östafrika, Västafrika och södra Afrika.

Läs mer