KIC Sweden

 

Välkommen till KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. 

 

KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. Vi driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. Det gör vi bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar vi demokratirörelser som befinner sig i opposition.

Hög tid att öka kvinnors politiska deltagande

 

I många länder har internationella kvinnodagen reducerats till en dag att uppmärksamma kvinnor på det sätt som man uppmärksammar sin partner på alla hjärtans dag, men internationella kvinnodagen är och bör fortsätta vara politisk, om än inte partipolitisk. Det visade Metoo-rörelsen med tydlighet när den slog ned med kraft i olika delar av världen förra året och visade på den utbredda diskriminering som finns av kvinnor – även i Sverige. I många delar av samhället och inom många professioner, även inom det fält som KIC är verksamt i – politiken. Det klargjorde uppropet #imaktenskorridorer. Många av de personliga vittnesmålen var omskakande läsning. FN rapporterar att ungefär en tredjedel av kvinnor världen över har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner eller sexuellt våld av en icke-partner, men mörkertalet är stort.

Läs mer »

Kubas kristdemokrater behöver ditt stöd!

Vi behöver din gåva för att hjälpa en ny politisk fånge och hans familj i denna svåra situation. Genom KIC gör ditt stöd skillnad. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.

Eduardo Cardet som efterträdde Oswaldo Payá som ledare för Movimiento Cristiano Liberación (MCL), greps i sitt hem under våldsamma omständigheter den 30 november 2016. I mars 2017 dömdes han till fängelse i tre år anklagad för ”vardagsbrott”. Regimens agerande är ett sätt att sätta stopp för MCL:s kampanj ”En kuban, en röst” och förhindra den demokratiska oppositionens arbete.

Läs mer »

First session of PYPA 2017 in Uganda and Kenya

 

We are set for the first Session of PYPA 2017: 44 Participants, 22 Political Parties 3 Countries. Follow us as we take you through these amazing two weeks of learning, unlearning and relearning. We shall be networking getting inspired and sharing experiences. Let the journey begin.

 

 

 

 

 

 

KIC på Facebook

Rätt att nå sin fulla potential

ratt_att_na_sin_fulla_potential_miniDetta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant.

(Henrik Ehrenberg)

Läs mer

PYPA: Program for Young Politicians in Africa

Programmet för unga politiker i Afrika är KIC:s största biståndsprogram som KIC leder tillsammans med Centerns internationella stiftelse, CIS och Palmecentret, OPC. Det består av 12 programländer i tre regioner, Östafrika, Västafrika och södra Afrika.

Läs mer