KIC Sweden

Välkommen till KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. 

KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. Vi driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. Det gör vi bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar vi demokratirörelser som befinner sig i opposition.

KIC deltar i Afrikanska unionens pre-summit om genus

KIC:s regionale manager Emmy Otim deltog i förra veckan i Afrikanska unionens ”pre-summit on gender”. Hans budskap var bland annat att unga politiker kan vara del av lösningen på problemen som Afrikas övervägande unga befolkning står inför.

(Läs mer här)

 

 

Kubas kristdemokrater behöver ditt stöd!

I en ny repressionsvåg på Kuba utsätts nu våra kristdemokratiska vänner för hårt tryck. Vi behöver din gåva för att hjälpa en ny politisk fånge och hans familj i denna svåra situation. Genom KIC gör ditt stöd skillnad. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Eduardo Cardet, ledaren för Movimiento Cristiano Liberación (MCL), som efterträdde Oswaldo Payá, greps i sitt hem under våldsamma omständigheter den 30 november. Eduardo Cardet befinner sig just nu häktad i Holguín i väntan på rättegång, anklagad för ”vardagsbrott” som kan ge upp till tre års fängelse. Regimens agerande är ett sätt att sätta stopp för MCL:s kampanj ”En kuban, en röst” och förhindra den demokratiska oppositionens arbete.

Läs mer »

Glöm inte bort de förbjudna!

Versión en español abajo.  Spansk version under.

Regeringen har idag beslutat om en samarbetsstrategi mellan Sverige och Kuba som ska omfatta 90 miljoner fram till år 2020. Regeringen har aviserat att dessa medel bland annat ska gå till att stödja demokrati, stärkt respekt för mänskliga rättigheter och reformer. Strategin sägs ta sin utgångspunkt i det samförståndsavtal som regeringen och Kuba kommit överens om. Där bland annat frågor om ekonomiska reformer, jämställdhet och mänskliga rättigheter sägs pekas ut som samarbetsområden. Regeringen betonar också att den drivit på för att mänskliga rättigheter ska betonas i det bilaterala avtal som EU nu är på väg att teckna med Kuba.

Läs mer »

 

KIC på Facebook

Rätt att nå sin fulla potential

ratt_att_na_sin_fulla_potential_miniDetta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant.

(Henrik Ehrenberg)

Läs mer

PYPA: Program for Young Politicians in Africa

Programmet för unga politiker i Afrika är KIC:s största biståndsprogram som KIC leder tillsammans med Centerns internationella stiftelse, CIS och Palmecentret, OPC. Det består av 12 programländer i tre regioner, Östafrika, Västafrika och södra Afrika.

Läs mer