KIC Sweden

KIC

Kristdemokraternas biståndsverksamhet sträcker sig tillbaka till år 1995 då den tidigare biståndsministern, tillika partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson införde partianknutet bistånd i Sverige. De första åren kom Kristdemokraternas bistånd att fördelas av partiet inom ramen för Rådet för Demokrati och utveckling.

År 2005 startade organisationen KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center. Medlemmar i KIC är Kristdemokraterna och dess associerade förbund. KIC:s styrelse består av ledamöter som nominerats av medlemsorganisationerna.