PAOLA

Sedan 2019 genomför KIC programmet PAOLA (Partianknutna Organisationers Latinamerika Program), tillsammans med vår lokala partner Cultura Democrática. I detta flerpartiprogram deltar också Olof Palmes internationella center (OPC) som koordinerar programmet, samt Svenskt Internationellt Liberalt Center (SILC) och deras respektive partnerorganisationer i Latinamerika.

Programmet syftar till att tillsammans med politiska partier och organisationer som deltar i programmet bidra till en hållbar och positiv demokratisk utveckling i programländerna.

PAOLA fokuserar på tre strategiska områden för de partier och organisationer som deltar i programmet:

  • Utveckla strategier, metoder och politiska färdigheter
  • Förbättra kvinnors och ungdomars inflytande i beslutsfattande positioner
  • Underlätta närmare samarbeten och bredare strategiska allianser

Programmet genomförs huvudsakligen genom politiska akademier på nationell och regional nivå. Akademierna fungerar som plattformar för kapacitetsuppbyggnad, politikutveckling och erfarenhetsutbyte.