PAOLA

Sedan 2019 genomför KIC programmet PAOLA (Partianknutna organisationers Latinamerika program), i samarbete med Olof Palmes internationella center (OPC) som leder programmet, Svenskt internationellt liberalt center (Silc) och deras partnerorganisationer i Latinamerika.

Programmet syftar till att tillsammans med politiska partier och organisationer som deltar i programmet bidra till en hållbar och positiv demokratisk utveckling i programländerna.

PAOLA fokuserar på tre strategiska områden för de partier och organisationer som deltar i programmet:

  • utveckla strategier, metoder och politiska färdigheter
  • förbättra kvinnors och ungdomars inflytande i beslutsfattande positioner
  • underlätta närmare samarbeten och bredare strategiska allianser

Programmet genomförs huvudsakligen genom politiska akademier på nationell och regional nivå. Akademierna fungerar som plattformar för kapacitetsuppbyggnad, politikutveckling och erfarenhetsutbyte.