KIC Sweden

Category: Projekt

Empowering Women in Politics

0 Kommentarer

Empowering Women in Politics (EWIP) är ett flerpartiprogram som syftar till att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken i fyra afrikanska länder söder om Sahara, nämligen; Kenya, Uganda, Burkina Faso och Cote d ’Ivoire. EWIP är ett initiativ från Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) med stöd från Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC). Programmet finansieras av Sida. […]

Leave Your Kommentar »

Sök