Empowering Women in Politics (EWIP) är ett flerpartiprogram som syftar till att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken i fyra afrikanska länder söder om Sahara, nämligen; Kenya, Uganda, Burkina Faso och Cote d ’Ivoire. EWIP är ett initiativ från Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) med stöd från Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC). Programmet finansieras av Sida. KIC ansvarar för genomförandet av programmet i Kenya och Uganda. Programmet har två grundläggande mål:
  1. 1. Att öka och stärka kapaciteten och förtroendet för kvinnor som är politiskt aktiva.
  2. 2. Att förbättra förvaltningen av politiska partier och andra intressenter så att de är mer mottagliga för kvinnors särskilda behov.
KIC har planerat EWIP-akademier för 2019 och 2020. I Kenya genomför KIC programmet i samarbete med Oslo Center, vilket är ett oberoende, demokraticenter med stor erfarenhet av att arbeta i Kenya. Målgruppen i Kenya kommer att vara medlemmar i länsförsamlingen (MCA) från sex politiska partier. Dessa partier väljs utifrån deras vunna stöd i valen 2017. EWIP-programmet är utformat för att möta kvinnors behov i politiken genom att bygga på erfarenheterna och lärdomarna från programmet för unga politiker i Afrika (PYPA) som implementerats av KIC, CIS och två andra partianknutna organisationer sedan 2012.