Genom ditt stöd till vårt arbete bidrar du till kämparna för demokrati i våra program i Afrika och Latinamerika.

Skicka ditt solidaritetsbidrag till: Bankgiro 5425-4792