PAOLA

PAOLA Sedan 2019 genomför KIC programmet PAOLA (Partianknutna organisationers Latinamerika program), i samarbete med Olof Palmes internationella center (OPC) som leder programmet, Svenskt internationellt liberalt center (Silc) och deras partnerorganisationer