KIC – Kristdemokratiskt Internationellt Center arbetar för demokrati genom att stärka politiska partier, politiker, civilsamhälle och fria och oberoende medier runt om i världen. I mer än 20 år har KIC bidragit till att bryta informationsmonopol i diktaturer, stärkt unga politiker och utvecklat nätverk för kvinnliga politiker.

Bakgrund KIC bildades 2005 och tog då över efter Kristdemokraternas råd för demokrati och utveckling. Organisationens medlemmar består av Kristdemokraterna och de associerade förbunden och förmedlar det partianknutna stöd som KIC söker genom Sida. En form av utvecklingssamarbete som initierades av Alf Svensson under hans tid som biståndsminister. Därutöver kanaliserar KIC andra insatser, bidrar i debatten om demokrati och utveckling och har ett brett nätverk av demokratikämpar runt om i världen.

Kansliet finns i Stockholm och verksamhet bedrivs i Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Vi jobbar nära flera andra politiska stiftelser både i Sverige och internationellt. Kontakta oss om du vill hjälpa oss att stödja förändring och en mer demokratisk värld!

Östeuropa – Belarus och Ukraina I Ukraina arbetar KIC med ett demokratiskt politiskt parti som beslutat sig för att vara oberoende av oligarker och kämpar mot korruption. KIC stödjer utbildningar kring interndemokrati, kampanj och ledarskap. Den politiska situationen i landet är labil och under ständig förändring. KIC:s insatser är långsiktiga och bidrar till förändring.

I Belarus fängslas demokrater och demonstrationer slås ner brutalt. Medborgarna kläms mellan den egna regimens och Ryss-lands propaganda. I det läget erbjuder KIC livsluft för delar av den demokratiska oppositionen. Genom utbildningar ges nya perspektiv, hopp och kraft att förändra. KIC har verkat i landet med olika partners under flera år och KIC:s insatser syftar till demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Stöd till demokrater i utsatthet KIC bedriver även andra, kortare eller längre insatser i olika länder och riktar stöd till demokrater och oppositionella i diktaturer eller repressiva stater. Det kan handlar om journalister, jurister, opinionsbildare eller politiska fångar. Vi har breda kontaktnät i olika kontexter och kanaler för att förmedla stöd till utsatta och utbildningar som skapar förändring. KIC samlar även in pengar till politiska fångar.

KIC utbildar i Afrika KIC leder Program for Young Politicians in Africa (PYPA) som är det största programmet inom det partianknutna biståndet i Sverige. PYPA är ett tvärpolitisk, regionalt ledarskapsprogram för unga politiker från 16 olika länder i Öst-, Väst- och södra Afrika. För hjälp i genomförandet av programmet har KIC tre svenska partners: Centerpartiets internationella stiftelse, Olof Palmes internationella center, Green Forum samt två lokala partners.

Syftet med programmet är att öka ungas deltagande och inflytande i politiken och deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Deltagarna utbildas bland annat i jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, men också i valkampanjande, retorik och ledarskap. För att resultaten ska kunna upprätthållas över tid krävs en kontinuerlig kontakt med deltagarna och KIC organiserar därför särskilda alumniaktiviteter. PYPA erkänner också betydelsen av deltagarnas moderpartier och organiserar även aktiviteter med dem.

Programmet har, enligt deltagarna själva, stor inverkan på deras kapacitet som politiker, bygger deras förtroende för att agera inom sina partier och bidrar också till att höja det erkännande de får inom partierna. Detta betyder att många av deltagare får högre positioner eller särskilda uppdrag efter att ha avslutat programmet. Den tvärpolitiska miljön har också inverkan på deltagarnas uppfattning om politiska motståndare, främjar tolerans och minskar politiska spänningar. Det nätverkande och erfarenhetsutbyte som sker i programmet är också högt värderat.