Ordförande:
Elisabet Lann

Ordinarie Ledamöter:
Sofia Damm 

Cecilia Hjort Attefall

Lennart Sacrédeus

Larry Söder

Gudrun Brunegård

Anna Ekberg

Ellen Einebrant

Andreas Salomonsson

Ingemar Kalen

Ersättare, inträder enligt ordning nedan:
1. Emma Henriksson

2. Eva Wallin /KDK

3. Oliva Larsson /KDU

4. Johan Heder /KSF

5. Liisa Svenningsson /KDS