KIC Sweden

Skvallertanter eller strateger

Rapporten är tänkt att fungera som en utgångspunkt i samtal omkring svårigheter för kvinnor att delta i den politiska processen och hamna på toppositioner i ett samhälle. Erfarenheter från Kenya utgör utgångspunkten.

”Det viktigaste hindret för kvinnors deltagande i politiken är dock den fortsatta fattigdomen som majoriteten av kvinnor lever i. Denna fattigdom rör såväl resurser i tid, självförverkligande och utbildning som pengar och rättigheter. Det är främst här kampen bör föras för ett ökat kvinnligt politiskt ledarskap överhuvudtaget ska bli möjligt.”

Rapporten kostar 40 kr plus 10 kr i portokostnad.