KIC Sweden

Rätt att nå sin fulla potential

Bistånd med kristdemokratiska ögon

ratt_att_na_sin_fulla_potential

 

 

 

Detta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant.

Utifrån några av de principer som vägleder kristdemokratin försöker jag sedan dra några slutsatser om i vilken riktning svenskt bistånd –så som det ser ut idag– kan och kanske borde utvecklas.

(Henrik Ehrenberg)

Här kan du ladda ner  Rätt att nå sin fulla potential (PDF)

 

Här kan du kostnadsfritt beställa ett exemplar av Rätt att nå sin fulla potential

Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter på blanketten