KIC Sweden

Beijing 2008 – Spelet om de mänskliga rättigheterna

Denna rapport från Kristdemokratiskt Internationellt Center är tänkt att fungera som en tankeställare och väckarklocka inför de olympiska spelen i Beijing 2008. En rapport kring hur vi som världsmedborgare kan närma oss OS utan att glömma bort det förtryck som äger rum i världens största diktatur.

”Det enda som skulle kunna göra deltagandet i Beijing 2008 moraliskt försvarbart är om deltagande länder samtidigt anstränger sig för att göra spelen till ett verktyg för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom kreativa, framåtblickande strategier skulle OS kunna förvandlas från att ha varit en legitimitetsstämpel tillhörande den kinensiska regimen, till att bli ett verktyg för förespråkare för mänskliga rättigheter runt om i världen. OS-ringarna var ursprungligen en symbol för frihet och gemenskap över nationsgränser. Vi får inte låta dem befläckas av en diktaturs strävan att legitimera förtryck.”

Marlene Grundström, författare till rappporten, är sedan flera år aktiv i Kinafrågor genom engagemang i Amnesty Internationals arbete för mänskliga rättigheter. Efter studier i statsvetenskap och internationell politik vid bland annat Georgetown University och flera vistelser i Kina spenderade hon delar av våren 2006 i Hong Kong på tankesmedjan Civic Exchange.

Idag arbetar Marlene Grundström i Europaparlamentet.

Rapporten kostar 40 kr plus 10 kr i portokostnad