KIC Sweden

Våra publikationer

Rätt att nå sin fulla potential

ratt_att_na_sin_fulla_potential_miniDetta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant. Utifrån några av de principer som vägleder kristdemokratin försöker jag sedan dra några slutsatser om i vilken riktning svenskt bistånd – så som det ser ut idag – kan och kanske borde utvecklas. Författare: Henrik G Ehrenberg.

Läs mer »

Fånge 690 -Berättelser ur mörkret

Antonio föddes 1962 i Havanna och är medlem av rörelsen Movimiento Cristiano Liberación. Från fängelset presenterar han ett verkligt och djupsinnigt vittnesmål om vad det innebär att våga arbeta för demokrati i dagens Kuba. Ett arbete som han fängslades för 2003.

Författare: Antonio Díaz Sánchez.

Läs mer »

Rumänien: 20 år efter kommunismen

Denna gången tar KIC pulsen på det rumänska, postkommunistiska samhället genom att intervjua tre personer från tre olika generationer: en ung kvinna som vuxit upp i det postkommunistiska Rumänien, en medelålders kvinna som levt den största delen av sitt liv under den kommunistiska regimen och en åttioårig man som bevittnat tre olika regimer under sitt liv, både före, under och efter kommunismen. Intervjuer och översättning: Adina  Trunk. Redaktör: Elizabeth Bushby

Läs mer »

Samtidigt i Vitryssland

Vitrysslands huvudstad Minsk ligger bara 121 mil från Stockholm. Så nära, men ändå så långt borta. I Vitryssland råder en helt annan verklighet, där statlig kontroll alltid står över individensfrihet, och där våld och övergrepp på medborgarnas integritet och mänskliga rättigheter är vardag. I den här antologin samlas tio texter i ett unikt samtidsdokument från insidan i vår tids Vitryssland.

Redaktör: Ulrika Eriksson

Läs mer »

690 vivencias de terribles pesadillas

Antonio föddes 1962 i Havanna och är medlem av rörelsen Movimiento Cristiano Liberación. Från fängelset presenterar han ett verkligt och djupsinnigt vittnesmål om vad det innebär att våga arbeta för demokrati i dagens Kuba. Ett arbete som han fängslades för 2003.

Författare: Antonio Díaz Sánchez.

Läs mer »

Kuba inifrån

I Kuba inifrån möter du Oswaldo Payá, en av de mest träffsäkra kritikerna av Kubas kommunistiska regim. Det är ett ovanligt möte, både eftersom den kubanska oppositionen sällan kommer till tals, och eftersom den bild Payá ger av Kuba stämmer så illa överens med den propagandabild som vi brukar få ta del av.

Författare: Henrik G Ehrenberg

Läs mer »

Bridging the nation

Kenya What does it take to make democracy work in a country marked by poverty and corruption? For starters, it takes political parties that have the capacity to respond to and represent the shared interests of all. Parties that practice internal democracy, get involved in public debate, and do politics – as government or opposition – professionally, transparently and peacefully.

Author: Ken Opala.

Read more »

Beijing 2008 – Spelet om de mänskliga rättigheterna

Denna rapport är tänkt att fungera som en tankeställare och väckarklocka inför de olympiska spelen i Beijing 2008. En rapport kring hur vi som världsmedborgare kan närma oss OS utan att glömma bort det förtryck som äger rum i världens största diktatur.

Författare: Marlene Grundström.

Läs mer »

Skvallertanter eller strateger

Om frånvaron av kvinnliga toppolitiker utifrån erfarenheter i Kenya Rapporten är tänkt att fungera som en utgångspunkt i samtal omkring svårigheter för kvinnor att delta i den politiska processen och hamna på toppositioner i ett samhälle. Erfarenheter från Kenya utgör utgångspunkten.

Författare: Josefine Hörnberg och Adina Craciunescu

Läs mer »