KIC Sweden

Pengar inom politiken

Workshopsen var inte bara en möjlighet att nätverka över årsgrupper inom PYPA utan också en plattform för att dela med sig av erfarenheter inom ämnet och skapa en gemensam medvetenhet om problemets omfattning. Under workshopen delade deltagarna med sig av och kom överens om strategier för att hantera pengar inom politiken som ett hinder för ungdomars fulla deltagande i styrningen av deras respektive partier och länder. Unga har enastående potential och KIC bidrar till att utbilda informerade och skickliga ungdomsledare som i sin tur kan erbjuda värdebaserat ledarskap till sina respektive politiska partier.

När deltagare i PYPA listar de största utmaningarna för sitt politiska engagemang ligger korruption och brist på pengar i topp år efter år. Ur detta uppkom tanken på att organisera workshops kring pengar inom politiken. Att enbart prata om vilken effekt pengar i politik har på ungdomspolitiskt deltagande kommer inte att förändra den nuvarande situationen, men att sammanföra ungdomar från olika politiska partier för att diskutera denna komplexa fråga och dela erfarenheter är ett viktigt steg. 

KIC anordnade tre workshops i Kenya, Uganda och Tanzania runt temat ”Pengar inom politiken – vad betyder det för ungdomsdeltagande?” under november och december 2018. Workshopsen var en del av de så kallade alumni-aktiviteterna inom KIC:s kapacitetsstärkande initiativ – Program för unga politiker i Afrika (PYPA).  

Sök