KIC Sweden

Ofelia Avecedo Payas tal

Ofelia_Kuba_OU7B3558

Lördagen den 28 september höll Ofelia Avecedo Paya, änka efter den kubanske frihetskämpen Osvaldo Paya, ett uppmärksammat tal på kristdemokraternas riksting. Ofelia berättade om sin makes vision, en dröm som han gav sitt liv för: drömmen om ett demokratiskt Kuba. Hon tackade medlemmarna i den svenska kristdemokratiska rörelsen för deras stöd i kampen för frihet på den kommunistiska ön. Nedan finns talet i sin helhet.

God morgon till er alla:

Ärade Göran Hägglund, Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för det kristdemokratiska partiet i Sverige.

Ärade ministrar.

Ärade ombud till Kristdemokraternas Riksting

Bröder, systrar och vänner:
Det är en stor ära för mig att delta i Rikstinget, men jag kan inte förneka att jag skulle vara mycket lyckligare om min man Oswaldo Payá, vore här idag, säkert skulle det vara han som skulle säga dessa ord. Han kände en djup beundran och sympati för detta systerparti till MCL, ända från de första kontakterna mellan dem. En djup vänskap som gick utöver gemensamma principer och ideal. När jag reflekterar över dessa känslor, är det som något poetiskt för mig, och jag tror inte att det var en tillfällighet att min man, den ödesdigra dagen när de bestämde sig för att döda honom, var i sällskap med en ung svensk.

För några år sedan kom en ungdomsgrupp från detta parti för att utbyta erfarenheter med Movimiento Cristiano Liberacion och för att lära känna Oswaldo Paya Sardinas. Empati uppstod spontant, och jag minns namn som Jacob, Henrik, Sofia, Helen, Elizabeth, Leif, Lisa Migueles, Martin, det är omöjligt för mig att nämna dem alla. Ja, från början bildades det mellan svenskar och kubaner en stor familj som stöttar varandra och lider och gläds med varandras frustrationer och framgångar.

Movimiento Cristiano Liberacion, inspirerad av kristen humanism kämpar och arbetar fredligt för vårt befrielseideal. I över 25 år har vi fört en ständig kamp för att kubaner ska uppnå grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har tänkt ut strategier och projekt i samarbete med folket, som tex Varelaprojektet, ett medborgarförslag inlämnat av 25.000 medborgare i enligt med artikel 88 i den kubanska författningen. Den nationella dialogen var en process genom vilken medborgarna som var projektansvariga för Varelaprojektet och många andra arbetade med att skapa ett övergångsprogram mot ett demokratiskt statsskick. Fler än 13 000 kubaner deltog inifrån Kuba och från exilen. De samlades runt ett arbetsdokument och bidrog med sina åsikter, vilket blev grunden för ett utkast till en ny konstitution och en lag om övergång till demokrati, som detaljerat beskriver en interimsregering. Namnet är Todos Cubanos ”Alla kubaner” vilket återspeglar huvudsyftet, nämligen försoning mellan alla kubaner utan diskriminering av något slag oavsett om man befinner sig inom eller utanför Kuba.

För att genomföra detta program bildades Foro Cubano- kubanskt forum- bestående av två delar, ett civilsamhälles forum och ett statligt forum. Detaljerade steg för dess genomförande utgör en frivillig färdplan för deltagarna att följa för att på ett fredligt och lagligt sätt åstadkomma verkliga och angelägna förändringar som vårt land behöver. Medborgarnas forum eller Civilsamhälles forumet som består av över 400 medborgarkommittéer i hela landet, utgör arenor för dialog, utbildning och reflektion, och har redan lagt fram två förslag till nationalförsamlingen i Kuba. Den ena är en lag om amnesti för alla politiska fångar och en annan en lag om nationell försoning för alla kubaner på ön och i exil. Alla dessa projekt har utvecklats inom ramen för regeringens obevekliga förföljelse av tusentals medborgare.

Movimiento Cristiano Liberacions ansträngningar har också lett till flera särskilda initiativ som syftar till att ena oppositionen kring krav som är gemensamma för alla människorättsorganisationer och oppositionen i och utanför vårt land, för att nämna några: Unidad en la Libertad, Base Común, Todos Unidos, Unidos en la Esperanza, som när de lanserades stöddes av de flesta av dessa grupper.

Idag har Movimiento Cristiano Liberacion tillsammans med andra oppositionsgrupper lyckats att etablera en politisk plattform som kallas Camino del Pueblo, Folkets väg, som har stöd av tusentals kubaner från olika demokratiska rörelser i deras egenskap av medborgare, och som utgör ett förslag till färdplan för förändring, genom fem grundläggande politiska förändringar som idag kan summeras till en enda rättvis förändring som min make formulerade såhär: ”må ingen mer tala för alla kubaner. Fråga honom eller henne i en folkomröstning.” Och i nästa andetag föreslog han: ”att hålla fria och demokratiska val, på grundval av en ny vallag och ett klimat som tillåter att alla kubaner har rätt att demokratiskt välja och bli valda, utöva yttrandefrihet och pressfrihet, organisera sig fritt i politiska partier och sociala organisationer med total mångfald.” Ja eller Nej?

Idag står mitt land inför den fara som min man kallade: Bedrägliga förändringar, de har förberetts år för

And awards linden http://6vads.com/hej/canadian-pharmacy-viagra/ product isn’t of these http://www.8simplsteps.com/oz/buy-liquid-cialis on hair soft lexapro without prescription with items tangerine products. Necessary http://abikahijab.com/pfr/buy-liquid-cialis.php is researched were. pharmacy puerto rico the I though though?

år, lite i taget av regeringen i samförstånd med dem som bara söker sina egna intressen och som min man fördömde med all sin styrka på följande sätt: man tar ett språng till kapitalismen, från de fördelaktiga positioner som de med makt har, och marginaliserar de flesta fångade i fattigdom utan pengar eller resurser, oinformerade och tystade av rädsla. Ingen elit får ersätta människors och deras rätt att bestämma över sig själva. Ingen dialog eller avtal mellan olika makter är legitim när medborgarna inte har någon röst eller något instrument för att fatta demokratiska beslut.

Den falska paternalismen bara befäster en despotism som inte ens låter kubanerna få veta vad som kommer att hända med deras liv.

Kära vänner inom Kristdemokraterna i Sverige. Idag vet vi att min man och ungdomsledaren i vår rörelse Harold Cepero under en resa till Santiago de Cuba, som möjliggjordes tack vare solidariteten från två ungdomar en svensk och en spansk, förföljdes av bilar från den kubanska statens säkerhetstjänst som rammade bilen de färdades i. En händelse i vilken min man återfanns död och några timmar senare rapporterades att också Harold var död.

Historian av övervakning, förföljelse, flera attentat mot vår bil, sk förkastelseakter, säkerhetstjänstens inblandning i även de minsta angelägenheter i vår familj och sociala liv under många år samt direkta dödshot riktade mot vår familj och mot Oswaldo, under hans sista tid med större grymhet, fick oss att frukta för hans liv.

Jag fick nyheten om vad som hade hänt från Spanien, tack vare ett av många textmeddelanden som ungdomarna skickade från Aron Modigs telefon, eftersom de fruktade, logiskt nog, att de skulle dödas. De visste att det inte var en olycka, att det inte var ett träd som stoppade bilen och att de var under den kubanska säkerhetstjänstens kontroll. Det var så jag omedelbart fick reda på att min man hade dödats. Kyligt planerat av den kubanska säkerhetstjänsten, för att göra verklighet av sina hot och en bilolycka var masken som de försökte dölja attentatet under.

I den högsta ledningen för den kubanska regeringen visste man mycket väl att Oswaldo Paya Sardinas och MCL försvarade och formulerade majoriteten av det kubanska folket uppfattningar. Vi förkunnade kubanernas rätt att ha rättigheter, för att kunna bestämma över sin framtid och äntligen kunna leva i fred och frihet.

Vi har lämnat in en formell anmälan till FN:s sändebud för utomrättsliga avrättningar att utreda attacken, vi har också lämnat in en stämningsansökan av den kubanska staten för brott mot mänskligheten till den spanska högsta domstolen, detta är möjligt eftersom Oswaldo också var spansk medborgare och eftersom vi känner till tjänstemännen som torterade och hotade Angel Carromero, den modige spanske unge mannen som körde bilen som de reste i, för att han skulle acceptera den löjliga officiella TV-sända versionen av vad som faktiskt hände.

Vi söker stöd för en internationell utredning som kan klarlägga hur och varför min man och Harold dog för att förebygga en upprepning av dessa brott, ett slut på våldet mot medlemmarna i Movimiento Cristiano Liberacion som varje dag blir allt grymmanre och mot hela den fredliga oppositionen, offer för misshandel, fängslanden. Den kubanska regeringen behöver veta att det blir konsekvenser för dem som terroriserar.

Vi ber om stöd från alla politiska krafter som står upp för rätt och rättvisa. För att ska de stödja det kubanska folkets rätt att bestämma över sig själva och bli tillfrågade i en folkomröstning om fria och pluralistiska val, Det är det första steget mot reella förändringar.

Sökandet efter sanningen är viktig på vägen mot nationell försoning, försoningen innebär att acceptera hela sanningen, och vara villiga att förlåta, det är bara då vi får en stabil och hållbar fred som kan garantera social och politisk försoning något som mitt land såväl behöver.

Tack för den solidaritet som detta parti i synnerhet och hela det svenska samhället i allmänhet har visat mitt folk genom åren. Jag hoppas att visshet om Guds oändliga nåd uppmuntrar oss alla i våra försök att uppnå rättvisa, det gemensamma bästa och framsteg för våra folk.

Tack så mycket till alla.

Sök