KIC rekryterar!

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) är en partianknuten organisation  (PAO) som arbetar med att stödja och utveckla demokratiska partier och politiker verksamma i auktoritära sta­ter och nya demokratier i olika världsdelar. Vi stöder systerpartier i bland annat Östeuropa och i Latinamerika. I Östafrika arbetar vi på bred front med utbildning av ungdomspolitiker från samtliga partier i parlamenten i tre länder samt stärker kvinnligt politiskt deltagande i samarbete med andra PAO. Vi arrangerar seminarier samt publicerar skrifter om aktuella internationella frågor.

KIC söker ny generalsekreterare

Kristdemokratiskt internationellt Centers nuvarande generalsekreterare kommer i maj 2021 gå vi­dare till nya utmaningar och vi söker därför en ny person som vill leda och företräda KIC. Välkommen med din ansökan om du vill ta dig an en spännande och utvecklande roll i en förän­derlig värld.

KIC är en av de sju etablerade partianknutna organisationerna där Kristdemokraterna och dess associerade organisationer är medlemmar. KIC leds ytterst av styrelsen och dess ordförande me­dan kansliet och den dagliga verksamheten leds av organisationens generalsekreterare. KIC bedri­ver verksamhet till stöd för demokrati och utveckling och stärkandet av mänskliga rättigheter med fokus på utbildning och utveckling av demokratiska partier och politiska rörelser i Östeu­ropa, i Afrika och i Latinamerika. KIC arbetar i dagsläget i nära samarbete med andra svenska partianknutna organisationer och i nära kontakt med europeiska motsvarigheter.

Om tjänsten 
Generalsekreteraren är KIC:s högsta tjänsteman och i rollen har du ett övergripande ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du ansvarar för att verksamheten utvecklas, att ansöknings- och rapporteringsprocesserna till finansiärer verkställs och att upprätthålla och utveckla KIC:s interna och externa kontakter. Du tar initiativ till nya program och verksamhetsområden där KIC:s kompetens kan komma till användning och odlar kontakter för kommande verksamhet. Du håller löpande i de politiska kontakterna i programverksamheten och stödjer programhand­läggarna i det strategiska arbetet.  

Arbetsuppgifter 
Generalsekreteraren arbetsleder personalen på KIC:s kansli i Gamla stan i Stockholm och sam­ordnar processer gentemot Sida, Utrikesdepartementet och andra partianknutna organisationer och civilsamhällesorganisationer såväl i Sverige som internationellt. Generalsekreteraren ansvarar också för de löpande politiska kontakterna med KIC:s partnerorganisationer och systerpartier lik­som kontaktskapande med nya möjliga samarbetspartner och kvalitetssäkring av det pågående ar­betet. I arbetet ingår också att vara föredragande inför styrelse och bistå ordförande i styrelsear­betet. Du planerar organisationens verksamhetsår och ansvarar för att riskanalyser genomförs och styrdokument följs upp och utvecklas. Du ansvarar också för att knyta kontakter och ut­veckla relationer och samverkan inom den kristdemokratiska rörelsen.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper 

  • Relevant högre utbildning inom statskunskap, internationella relationer eller juridik eller annan relevant utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
  • Tidigare erfarenhet av folkrörelsearbete och/eller förståelse för politiska partier och rörelser och dess betydelse i formandet av framtida ledare och beslutsfattare och stärkandet av demokratin.
  • Tidigare erfarenheter av ledarskap eller arbete i arbetsledande ställning.
  • Du är en trygg person som är van att bidra till att lösa problem och coacha erfarna medarbetare i vardagen.


För att lyckas i rollen som generalsekreterare är du en driven, utåtriktad person som tar initiativ och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du delar kristdemokratins grundläggande värderingar och är en trygg företrädare för den kristdemokratiska rörelsen.

Omfattning

100%

Plats

Stockholm, Gamla Stan

Resor förekommer i tjänsten

Tillträde

Omgående, enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse.

KIC har kollektivavtal.

Ansökan

Personligt brev och CV skickas till KIC:s ordförande Elisabet Lann

elisa­bet.lann@kristdemokraterna.se senast den 31 mars, men intervjuer kommer att ske löpande.