KIC Sweden

Whistleblower, tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom någon av KIC:s verksamheter kan du kontakta whistleblower-funktionen via formuläret nedan.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Whistleblower-funktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips
För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

•Vilket fel som misstänks ha begåtts.

•Vem som misstänks ha varit delaktig.

•Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Om du vill vara anonym
Namn och personuppgifter behöver inte lämnas av uppgiftslämnare eftersom det som huvudregel inte går att sekretessbelägga inkomna tips och det finns därmed ingen garanti för anonymitet.

 

    Ämne

    Ditt meddelande

    Fyll i rutan (obligatorisk)