KIC Sweden

Styrelse

 

Ordförande:
Elisabet Lann

Ledamöter:

Ellen Einebrant, vice ordf

Sofia Damm, ledamot

David Winks, ledamot

Robert Lisborg, ledamot

Amanda Nordbö, ledamot

Lennart Sacrédeus, ledamot

Ersättare (tjänstgör i följande ordning):

1. Lars Hultqvist,, ersättare

2. Ewa-Marie Åhs, ersättare

3. Martin Hallander, ersättare

4. Penilla Gunther, ersättare

Kerstin Rossipal, ordinarie lekmannarevisor

Michael Stjernström, ersättare lekmannarevisor

Kerstin Rossipal, ordinarie lekmannarevisor

Michael Stjernström, ersättare lekmannarevisor