KIC Sweden

Styrelse

 

Ordförande:
Elisabet Lann

Ledamöter:

Ellen Einebrant, vice ordf

Sofia Damm, ledamot

David Winks, ledamot

Robert Lisborg, ledamot

Ersättare (tjänstgör i följande ordning):

1. Lennart Sacrédeus, ersättare

2. Lars Hultqvist, ersättare

3. Ewa-Marie Åhs, ersättare

4. Adam Davidsson, ersättare

Kerstin Rossipal, ordinarie lekmannarevisor

Michael Stjernström, ersättare lekmannarevisor

Kerstin Rossipal, ordinarie lekmannarevisor

Michael Stjernström, ersättare lekmannarevisor