KIC Sweden

KIC styrelse 2019/2020

Ordförande:
Elisabet Lann

Ordinarie Ledamöter:

Ellen Einebrant

Sofia Damm

Cecilia Hjort Attefall

Jacob Haendler

Larry Söder

Lennart Sacrédeus

Ersättare, inträder enligt ordning nedan.

1. Lars Adaktusson

2. Eva Wallin

3. David Rosemar