KIC Sweden

Policies

 

Partnerskapspolicy

Enligt KIC:s övergripande strategi ska organisationen ha partnerskap som bas för sitt arbete. Följande policy specificerar vad som menas med partnerskap och vilka åtaganden och förväntningar som följer med ett partnerskap. Partnerskapspolicyn ska vägleda KIC när vi utformar samarbeten, vår organisation och verksamhetssystem.

 

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicyn  utgör riktlinjerna för KIC:s syn på, samt arbete med, jämställdhet och har sin utgångspunkt i KIC:s värdegrund.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicyn utgör de direktiv som styr vårt arbete med förebyggande åtgärder och skydd av klimat och miljö.

 

Anti-korruptionpolicy

Anti-korruptionspolicyn syfte är att öka organisationens kunskap om korruption samt utgöra direktiv för hur korruption ska förebyggas och hanteras.