KIC Sweden

Policies

Jämställdhetspolicy för KIC

Jämställdhetspolicy  utgör riktlinjerna för KIC:s syn på, samt arbete med, jämställdhet och har sin utgångspunkt i KIC:s värdegrund samt Utrikesdepartementets policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom svenskt internationellt utvecklingssamarbete 2010-2015.

Miljöpolicy för KIC

 Miljöpolicy utgör de direktiv som styr vårt arbete med förebyggande åtgärder och skydd av klimat och miljö.