KIC Sweden

Edvard Agrell ny generalsekreterare på KIC

Styrelsen för Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) har utsett Edvard Agrell till ny generalsekreterare.

Edvard Agrell kommer senast från Regeringskansliet, där han arbetat med utrikes-, bistånds- och försvarsfrågor på Statsrådsberedningen. Han har tidigare arbetat på Socialdepartementet och har även innehaft en tjänst på KIC som programhandläggare. Han har även bakgrund som styrelseledamot i KIC, liksom i LSU och Ungdomsfonden.

– Vi arbetar med en väldigt strategisk del av biståndet och det är därför roligt att kunna rekrytera en person som kan området utan och innan – och som förstår den miljö som vi arbetar i. Stödet till förändringsaktörer i diktaturer, repressiva stater och nya demokratier är en fråga om etik – och en hel del fingertoppskänsla. Edvard kommer föra in ett gott ledarskap och har den klokskap som behövs.

– Vi har alla ett moraliskt ansvar att bidra till en bättre värld. Utmaningarna för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna är enorma. Jag ser fram emot att nu få vara med och leda en av Sveriges mest värdedrivna organisationer i arbetet för mer demokrati och frihet. Och jag ser fram emot ett intensivt arbete med drivna kollegor och partners i olika delar av världen.

För kontakt:
Edvard Agrell, generalsekreterare
edvard@kicsweden.org
070-445 74 78

Henrik Ehrenberg, ordförande
henrik@kicsweden.org
070-770 11 40

Sök