KIC Sweden

Bolivia: Plataforma “Jóvenes por Bolivia”

bolivia-young-political-leaders10I mitten av september avslutar KIC:s pilotprojekt som syftar till att bygga en plattform för ungdomar, som ska stärka de i politiskinflytande och opinionsbildning i Bolivia.

Det har varit sex månader av intensiva månatliga möten där en grupp unga människor som kommer från olika kulturella och politiska grupper, har kommit fram till en handlingsplan som kommer att bli verkliga politiska förslag som ska gynna ungdomars situation i landet.

Ungdomar har också etablerat relationer som går utöver det partipolitiska ideologi och övertygelse, något som är viktigt och nödvändigt i Bolivia konfliktpräglade samhället.

Den sista aktiviteten kommer att hållas i Cochabamba. Projektet har försökt träffas i olika städer för att locka ungdomar på landsbygden, i synnerhet kvinnor, som är den grupp som är mest diskriminerade när det gäller politisk integration.

Tyvärr vill den nuvarande regeringen fasa ut utvecklingssamarbete i Latinamerika, vilket drastiskt minskar möjligheten för KIC att följa och stödja denna grupp i framtiden, framför allt under viktiga ögonblick som kommer i de kommande åren med regionala och allmänna val. KIC hoppas på en
förlängning av verksamheten men vi väntar på regeringens beslut angående regionen.

bolivia-young-political-leaders12bolivia-young-political-leaders11Om du vill veta mer om detta projekt

du kan kontakta elizabeth@kicsweden.org

Sök